Sistemi.hr - Brza podrška

 

Sistemi.hr BrzaPodrška je alat korišten od djelatnika tvrtke Sistemi.hr za pružanje pomoći na udaljenom računalu. Sistemi.hr koriste ovaj alat kao dio help deska i klasične usluge podrške korisnicima. Ime alata koji koristimo za ovu svrhu je TeamViewer.

 

Kako primiti pomoć preko BrzePodrške

 

BrzaPodrška bi se trebala koristiti iskljušivo dok ste na telefonu s djelatnicima tvrtke Sistemi.hr. Nemojte pokretati BrzuPodršku i dopustiti udaljenu kontrolu ukoliko niste na telefonu s djelatnicima i shvaćate što će se raditi iz udaljenog pristupa.

1. Skinite BrzaPodrška program

  BrzaPodrška za Windowse
TeamViewerQS_hr.exe
Ovaj download sadrži program na koji trebate dvokliknuti da se pokrene. 
 
 

BrzaPodrška za MAC OS X
TeamViewerQS_mac.zip
Otvaranjem filea će vam otvoriti prozor s BrzaPodrška programom unutra.

2. Pokrenite BrzuPodršku

Snimite file na vaš desktop te dvoklinite na TeamViewer ikomu da se aplikacija starta. Udaljena kontrola je jedino moguća dok je aplikacija upaljena.

Upozorenje: Windows korisnici mogu dobiti upozorenje od vašeg antivirus alata kada startate BrzuPodršku. Možete sa sigurnošću ignorirati ovu poruku.

Sljedeće što ćete vidjeti je prozor s ID i passwordom. ID je specifičan za vaše računalo. Novi password je generiran svaki put kada se pokrene aplikacija.

Ekran BrzePodrške

Windows ekran   MAC OS X ekran

 

3. Dopustite udaljenu kontrolu Sistemi.hr djelatnicima

Telefonski javite ID i password Sistemi.hr djelatnicima da mogu započeti rad na vašem računalu.

 

4. Ugasite BrzuPodršku

Ugasite BrzaPodrška aplikaciju da prekinete udaljeni pristup vašem računalu. Možete zadržati aplikaciju na vašem računalu za buduće potrebe ili je izbrišite te ponovo je skinite kada ponovo bude potrebna BrzaPodrška.

 

Sva prava pridržana Sistemi.hr - 2022